Witamy w formularzu zgłoszenia reklamacji.

Prosimy o najdokładniejsze wypełnienie pól – pozwoli nam to, na szybsze rozpatrzenie jak i odpowiedź na Państwa zgłoszenie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Numer listu przewozowego(wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść reklamacji

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez GLOBAL EXPRESS Sp. z o.o. ul. Wagonowa 18, 02-223 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w celu przesyłaniu do mnie w drodze mailowej informacji o promocjach, ofertach specjalnych oraz innych ofertach handlowych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO). Zostałem/łam poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, pobrania kopii, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w taki sam prosty sposób.